วัสดุและสูตรอาหารเซรามิก

รายการวัสดุเซรามิกและสูตรเคลือบทั่วโลก
#ไม่มีความลับในเซรามิกส์

Chrysanthos Stoneware Clear Glaze I

Chrysanthos Matt Glazes H – Clear

Chrysanthos High Fire Exotics – Low Sheen Clear

Chrysanthos High Fire Glazes – Clear

Chrysanthos High Fire Exotics – Tanzanite

Chrysanthos Superior Glazes – Clear

Chrysanthos Ultra Stains – Dark Grey

Chrysanthos High Fire Exotics – Gun Metal

Chrysanthos High Fire Exotics – Bronze Metal

Chrysanthos High Fire Exotics – Crackle Clear

กำลังแสดงสูตรอาหาร 1-10 ของปี 1957

สร้างและแบ่งปันสูตรอาหารของคุณเอง

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่บัญชีของคุณ