เรียนรู้การปั้นด้วยดินเหนียว!

เวิร์คช็อปประติมากรรมออนไลน์

ชั้นเรียนประติมากรรมออนไลน์

เวิร์คช็อปประติมากรรมออนไลน์

งานฝีมือ

Jacqueline Tse – เซรามิกแบบท่อ

สวัสดีฉัน Jacqueline Tseซึ่งเป็นศิลปินเซรามิกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ในเวิร์คช็อปนี้ ฉันจะแสดงให้คุณทุกคนเห็น

Read More »

ต้องการแรงบันดาลใจเพิ่มเติมบ้างไหม?

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่บัญชีของคุณ